Privacy Policy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

BeautyFashion is onderdeel van Kapsalon Hair & Beauty en kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kapsalon Hair & Beauty, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kapsalon Hair & Beauty verstrekt.

Kapsalon Hair & Beauty kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Kapsalon Hair & Beauty gegevens nodig heeft:

Kapsalon Hair & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kapsalon Hair & Beauty uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Kapsalon Hair & Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Kapsalon Hair & Beauty verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kapsalon Hair & Beauty worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kapsalon Hair & Beauty gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beautyfashion.store. Kapsalon Hair & Beauty zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kapsalon Hair & Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kapsalon Hair & Beauty maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kapsalon Hair & Beauty verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kapsalon Hair & Beauty op via info@beautyfashion.store.

Kapsalon Hair & Beauty is als volgt te bereiken:

Postadres: Hoofdstraat 40, 9356 AX Tolbert
Vestigingsadres: Hoofdstraat 40, 9356 AX Tolbert
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02072145
Telefoon: 0594 510 199
E-mailadres: info@beautyfashion.store